حکم روابط دختر و پسر اگر در خانه ای دستگیر شوند چیست؟

پرسش: اگر دختر و پسر نامحرمی در خانه ای تنها باشند، اگر دستگیر شوند در همان خانه ،قصاص شان چیست؟ و آیا این واقعیت دارد که عقد اجباری میشوند و مهریه دختر یکی از دست یا پای پسر میشود؟و اینکه در دو حالت حین زنا و حالت معمولی در خانه باشند قصاصش تفاوت دارد؟
پاسخ

پاسخ: در پاسخ به سوال طرح شده، توجه به این نکات ضروری است:
1. قصاص در خصوص جنایت های عمدی نظیر قتل، یا جرح یا ضرب و شتم است؛ در گناهان شرعی، حد الهی جاری می شود.
2. دختر و پسر که بین آنها رابطه زوجیت نباشد و در زیر یک سقف جمع شوند، در صورتی که بر اساس نظر پزشک قانونی نزدیکی و دخول رخ داده باشد، باید جرمشان در دادگاه کیفری رسیدگی و به حد زنا که 100 ضربه شلاق است محکوم شوند.
3. اگر دختر و پسر روابطی کمتر از زنا، مانند بوسیدن، در آغوش کشیدن یا امثالهم داشته باشند، طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی تا 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم می شوند.
4. در صورتیکه دختر و پسر ادعا کنند که به عقد موقت یکدیگر در آمده اند، و بتوانند دلایلی را هم ارائه کنند از مجازات معاف می شوند.
5. در صورتیکه دختر و پسر، پیش از رسیدگی دادگاه به جرمشان، توبه کنند، توبه نامه نوشته و آن را به توثیق عده ای موثق برسانند، با نظر دادگاه می توانند از مجازات معاف شوند.
6. در هر صورت، مجازات افراد، تنها پس از رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت اجرا میشود. مواردی مانند عقد دختر و پسر یا مهریه اعضای بدن، تنها تلقی عرف است و در رویه قضایی جایگاهی ندارد.

همین حالا از بهترین آتلیه های عروس تهران درخواست قیمت کن.

لطفا کمی صبر کنید...