داماد دلش میخواهد هرطور که شده در روز عروسی خوش تیپ و متفاوت به نظر برسد. اما چطور می‌شود داماد خوش تیپ و متفاوتی شد؟

برای عروسی لوکس، شاد و دورهمی می تونی این لیست رو ببینی.

خیلی از دامادهای جوان فکر می‌کنند که در روز عروسی شان انتخاب دیگری به جز کوتاه کردن ساده مو و زدن ریش هایشان ندارند اما راهها و همچنین خدمات زیبایی زیادی وجود دارد که آقای داماد هم بتواند به خودش رسیدگی کند و بدون اینکه تغییر زیادی بکند، ظاهر و چهره اش را سروسامان دهد.

یک ماه مانده به عروسی

اگر همسر شما تصمیم گرفته است که مدل موهایش را تغییر دهد، از او بخواهد که حداقل یک ماه مانده به عروسی این کار را انجام دهد. شاید حتی بهتر باشد از چند ماه مانده به عروسی چند مدل مو را امتحان کند و سپس دو هفته مانده به روز عروسی مدلی که پسندیده را انتخاب و موهایش را کوتاه کند.

ده روز مانده به عروسی

دندان هایی که اغلب به خاطر کشیدن سیگار یا نوشیدن چای و قهوه تیره شده اند معمولا در عکس های عروسی دیده می شوند و اصلا ظاهر خوشایندی ندارند. همسر شما می تواند با استفاده از روش های مختلف این تیرگی را از بین ببرید. محصولات بهداشتی مخصوصی برای این کار تهیه شده اند که می تواند آنها را از داروخانه تهیه کند یا از دندانپزشک خود برای سفید کردن دندانهایش وقت بگیرید.

یک روز مانده به عروسی

دستها و ناخن ها نقش مهمی در آراستگی ظاهر یک مرد بازی می کنند. به همسر خود پیشنهاد کنید که یک روز را برای رفتن به اسپا و رسیدگی به دست ها و ناخن هایش در نظر بگیرد. ماساژ سوئدی یا تایلندی هم برای کاهش استرس پیشنهاد می‌شود.

به نظر شما چه کارهایی را یک ماه مانده به عروسی دیگر نباید انجام داد؟

برای عروسی لوکس، شاد و دورهمی می تونی این لیست رو ببینی.