دامن کوتاه برای لباس عروسی

پرسش : قد متوسط و اندام ظریفی دارم. خیلی پیرهن دامن کوتاه دوست دارم و می خوام برای عروسی لباسم دامنش کوتاه باشه. اما نمی دونم خوب میشه یا نه!

لطفا کمی صبر کنید...