دخل و تصرف شوهر در درآمد زن چقدره؟

پرسش : میخواستم بدونم شوهر چقدر نسبت به درآمد زن میتونه دخل و تصرف داشته باشه؟ آیا شاغل بودن زن میتونه باعث بشه مرد نفقه نده یا دیر به دیر نفقه بده و بگه تو شاغلی خودت پول داری یا بگه پس پولاتو چیکار میکنی که از من پول میخوای!!! و آیا از لحاظ قانونی زن میتونه درآمد خودش رو از شوهر دریغ کنه و برای امورات خودش باز هم از شوهر پول بخواد و بگه اگه زن از درآمدش توی خونه خرج میکنه فقط از لحاظ اخلاقی و حس دلسوزی و همکاری نشات میگیره و وظیفه نیس؟؟ چون شوهر من میگه اگه از 7 صبح تا 4 بعد از ظهر خونه رو ترک میکنی و اون تنها نهار میخوره و من اغلب خسته ام و از آسایش زندگی اون میزنم تا به کارم برسم پس حق ندارم درآمدم رو ازش دریغ کنم! آیا همسرم حق چنین ادعایی رو داره؟؟
پاسخ

پاسخ : 1) کلیه اموال و درآمدهای زن متعلق به خود زن بوده و شوهر حق هیچ دخل و تصرفی در اموال زوجه را ندارد مگر با رضایت زن. همچنین شوهر نمی‌تواند زوجه خود را مجبور کند که سهمی از درآمدش را به شوهر بدهد.
2) حتی اگر زن متمول و یا شاغل باشد بازهم این موضوع مانع از پرداخت نفقه از سوی شوهر نیست. نفقه حق قانونی زن بر ذمه شوهر است و شوهر در هر حال باید نفقه زن را پرداخت کند و در صورت ترک نفقه از سوی شهر، زن می‌تواند از شوهر شکایت کند.
3) مرد می‌تواند و حق دارد زن از شغلی که منافی با شئون خانوادگی یا مغایر با ثبات زندگی مشترک است، منع کند.

نتیجه گیری: کار کردن و کسب درآمد از سوی زن اگرچه خوب است اما این مساله نباید باعث لطمه به وظایف زناشویی یا مسئولیت‌های مادری زن شود. حال اگر قرار است زن درآمد داشته باشد، بهتر است برای جبران نبود خود در خانه،‌ با رضایت قلبی و شیوه‌ای مناسب بخشی از درآمد خود را در زندگی مشترک هزینه کند تا رضایت شوهر را نیز جلب کند وگرنه اگر قرار بر دعوا و کش مکش باشد، شوهر می‌تواند زن از کارکردن بازدارد و ممکن است چنین دعواهایی کل بنیان زندگی را زیر سوال ببرد.

###

لطفا کمی صبر کنید...