باید با فرد تحصیل کرده ازدواج کنم یا نه؟

پرسش : من دختری 27 ساله هستم با تحصیلات فوق لیسانس اما خواستگارانی که دارم تحصیلاتشان در حد دیپلم یا حتی پایینتر است و شغلشان آزاد است و این همیشه من را در انتخاب مردد میکند میخواستم بپرسم از نظر شما من باید با فردی که تحصیل کرده است ازدواج کنم یانه؟ و این ازدواج میتواند موفق باشد؟
پاسخ

پاسخ: شما باید ملاکهای اصلی یعنی شخصیت، اعتقادات و باورها، مسایل اقتصادی خاوادگی و فرهنگی را به دقت بررسی کنید و تحصیلات فاکتور فرعی است یعنی بهتر است نزدیک باشد ولی اگر در همه فاکتورها هماهنگی بود و فقط تحصیلات متفاوت بود می توان چشم پوشی کرد. اگر دوست داشته باشید می توانید در موسسه خانواده سلامت بنیان تشکیل پرونده دهید تا همسر مناسب شما را به شما معرفی کنیم.

لطفا کمی صبر کنید...