آرای نظر سنجی مسابقه زیباترین ماشین عروس شمرده شد و دو زوج خوش سلیقه، با تعداد آرای مساوی برنده مسابقه زیباترین ماشین عروس شدند. جایزه مسابقه دو شب اقامت در هتل 5 ستاره نارنجستان مازندران است که به دلیل یکسان بودن آراء، دو جایزه به هر یک از دو زوج اهدا شد.

نتیجه شمارش آراء پیامکی و نظرسنجی در شبکه های اجنماعی به صورت زیر است:

 

کد مسابقه آراء در شبکه های اجتماعی پیامک جمع
2 49 23 72
18 42 30 72
7 18 20 38
26 26 10 36
5 4 27 31
25 6 20 26
13 20 4 24

9

20 3 23

 

 آقای هدایت و خانم احمدی

کد مسابقه: car18

 

آقای یونسی و خانم هاشمی نسب

کد مسابقه: car02