رابطه جنسی بدون خونریزی و امکان ارتجاعی بودن پرده

هنگام دخول خونی ازمن خارج نشده و با درد همراه بوده امکان ارتجاعی بودن وجود دارد آیا؟؟؟؟؟
پاسخ

سلام

اینکه در حین دخول خونریزی نداشته اید نمی توانند دلیل قطعی بر ارتجاعی بودن پرده بکارت شما داشته باشد. ممکن است در پرده های غیر ارتجاعی هم، دخول بدون خونریزی باشد.

در هر حال برای اطمینان باید به متخصص زنان مراجعه کنید.

موفق باشید

برای عروسی لوکس، شاد و دورهمی می تونی این لیست رو ببینی.

لطفا کمی صبر کنید...