بله چنین روزی وجود دارد! اولین پنجشنبه از ماه نوامبر روز جهانی پختن شام توسط مردهاست.

برای عروسی لوکس، شاد و دورهمی می تونی این لیست رو ببینی.

هر سال اولین پنجشنبه ماه نوامبر به عنوان روز جهانی پختن شام توسط مردها در نظر گرفته می شود. امسال این روز مصادف شده با پنجشنبه 11 آبان. این روز مخصوص آقایانی است که در آشپزخانه فقط غذا می خورند و کار دیگری نمی کنند. در این روز آقایان باید یک شام خوشمزه برای خانواده شان درست کنند. البته این روز قوانین خاص خودش را دارد و به همین سادگی ها هم نیست. 

قانون اول: اگر مرد خانه بدون هیچ قید و شرطی این کار را قبول کند امتیاز می گیرد.

قانون دوم: مرد بدون هیچ کمکی باید یک دستورالعمل آشپزی پیدا کند و از روی آن غذا را درست کند. اگر دستور آشپزی ای که پیدا می کند در کتاب هایی که در خانه است نباشد امتیاز می گیرد.

قانون سوم: غذای اصلی ای که مرد درست می کند باید حداقل چهار تا مواد اولیه اصلی داشته باشد. همچنین باید از چندین ابزار آشپزخانه برای پختن آن استفاده کند.

قانون چهارم: مرد باید به تنهایی به خرید برود و تمام مواد لازم برای شام را تهیه کند. البته اگر او از قبل با توجه به چیزهایی که در یخچال و کابینت ها هست لیستی تهیه کند و بعد به خرید برود امتیاز می گیرد.

قانون پنجم: مرد باید به تنهایی تمام مواد لازم را به ترتیبی که نیاز هست روی کابینت بچیند. در این زمان این احتمال وجود دارد که او از همسرش کمک بخواهد ولی چنین اجازه ای ندارد.

قانون ششم: مرد می تواند در حین آشپزی به رادیو یا موسیقی مورد علاقه اش گوش بدهد ولی حداقل ده متر باید از کنترل تلویزیون فاصله داشته باشد. هیچ کدام از اعضای خانواده نباید به آشپزخانه بروند مگر اینکه آلارم آتش سوزی را بشنوند!

قانون هفتم: مرد باید از روی دستور العمل شروع به پختن شام کند. استفاده از پیشبند دلبخواهی است. (اگر در غذای مورد نظر کرفس، زعفران و یا لوبیا استفاده شده باشد امتیاز دارد)

قانون هشتم: مرد باید در حالی که آشپزی می کند همه جا را تمیز نگه دارد و تمام ظروفی که کثیف می کند را بشورد.

قانون نهم: مرد باید میز را بچیند و روی آن شمع روشن کند. اگر سس را خودش آماده کند امتیاز می گیرد.

قانون دهم: همسر و اعضای خانواده شام را می خورند و از مرد خانه تشکر می کنند.

قانون یازدهم: بعد از شام، مرد باید میز را جمع کند. بعد از آن اعضای خانواده دور هم جمع می شوند تا گپ و گفت بعد از شام را داشته باشند. در این زمان اعضای خانواده به او می گویند که چقدر از غذا خوش شان آمده است. مرد هم در مورد تجربه آشپزی اش صحبت می کند. اعضای خانواده او را در آغوش می کشند و سپس کنترل تلویزیون را به او می دهند.

برای عروسی لوکس، شاد و دورهمی می تونی این لیست رو ببینی.