روز عروسی دستکش استفاده کنم؟

پرسش: دستکش با چه لباسی بیشتر همخونی داره؟ به نظر شما خوبه که روز عروسی دستکش دستم کنم؟
پاسخ

پاسخ: در حال حاضر دستکش های دانتل که تا مچ دسته مده. دستکش زیبایی خاصی داره و خوبه که استفاده کنین. اگه لباستون دانتله که با لباستون ست کنید. اگه نه بهتره دستکش و تور سرتون رو از یک طرح هماهنگ انتخاب کنین.

لطفا کمی صبر کنید...