روز نوزدهم انتقال جنین و مایع دور لگن

سلام خانم دکتر عزیز من امروز ۱۹ روز از انتقال ۳ جنینم میگدره و بتا من ۶۵۹ است ایا این بتا پایین است ؟ و اینکه درور لگنم کمی مایع دیده شده و الان من لکه بینی دارم لطفا بفرمایید نشانه چیست
پاسخ

سلام بزرگوارید

بایست تیتراژBHCGرا دو باره تکرار نمایید.

تحت نظر باشید تا تکلیف این بارداری روشن شود

لطفا کمی صبر کنید...