سیاست زنانگی ندارم

سلام فکر میکنم سیاست زنانگی ندارم که شوهرم را جذب خود کنم میخوام شوهرم را مطیع خود کنم وجذب خود باید چه کار های انجام دهم چون من و شوهرم بیشتر هفته قهر هستیم چون طرف خانوادش هست واختیاری از خود نداره کمکم کنید
پاسخ

سلام ودرود دوست گرامی

بهتر است ابتدا نقاط ضعف خود را بشناسید وسعی درر فع آن کنید.

مثلا اگر زود از کوره درمی روید، یا اگر با صدای بلند صحبت می کنید، یا با لحن تند صحبتهایتان رابیان می کنید، چون منزل جایگاه آرامش و ملایمت هست، نه میدان جنگ و قدرت نمایی، و نه محلی برای کنترل افراد و فرمانروایی.

درمنزل همه افراد باید رشد و نمو روحی و روانی و معنوی داشته باشند، سعی کنید آرام باشید و همسرتان را آرام نگه دارید، لجبازی را کناربگذارید، وبه ایشان حسن نیت خود را اثبات کنید.

اگر با صداقت، تواضع، انعطاف پذیری در برخورد با مسایل و مشکلات زندگی پیش بروید بیشتر می توانید همسرتان رابا خود همراه کنید.

نکته بعدی اینکه سعی نکنید همسرتان را از خانواده اش جدا کنید، شما نیز به خانواده ایشان نزدیک شوید،با احترام مانند پدر و مادر خود با ایشان برخورد کنید. همسرتان نیز به این طریق به شما نزدیک می شود، معمولا برای فرزندان حسن نیت و صداقت والدین اثبات شده است، و شاید نسبت به همسرشان گارد داشته باشند اما شما باید با اثبات دوستی و همدلی با همسرتان خود را به ایشان نزدیک کنید نه اینکه بخواهید ایشان را کنترل کنید.

و نکته آخر هرآنچه برای خود پسندیده می دانید برای همسرتان یا هر فردی که باوی در ارتباط انسانی هستید، بپسندید و از هرآنچه برای خود شما در روابط انسانی ناپسند هست برای ایشان نیز ناپسند بدانید.

این بزرگترین روش و منش انسانی هست.

موفق باشید

همین حالا قیمت منو تالار رو درخواست کن و برای بازدید تالار دلخواهت هماهنگ کن.

لطفا کمی صبر کنید...