صرفه جویی در هزینه ها

پرسش: عروسی مان نزدیک است و میخواهیم با خرج کم و صرفه جویی یک مراسم خوب و آبرومند داشته باشیم. چه کنیم؟

لطفا کمی صبر کنید...