صرفه جویی در هزینه ها

پرسش: عروسی مان نزدیک است و میخواهیم با خرج کم و صرفه جویی یک مراسم خوب و آبرومند داشته باشیم. چه کنیم؟
پاسخ

پاسخ: از آپشن های اضافی مثل کافی شاپ و سفره خانه سنتی و آتیش بازی و ... که واجب نیست به راحتی می توانید چشم پوشی کنید و در عین حال مراسم خوب و آبرومندی نیز برگزار کنید. تعرفه ورودی مکان اجرای مراسم را در نظر بگیرید همچنین امنیت جای مورد نظر را هم بررسی کنید.همیشه ورودی سنگین یا بیعانه زیاد دلیلی بر اجرای عالی مراسم نیست. در بخش های دیگر هم می توانید صرفه جویی هایی داشته باشید، صرفه جویی هایی که آسیبی به کیفیت مراسم شما نخواهند زد. البته یادتان باشد هرگز کیفیت را فدای کمیت نکنید.

لطفا کمی صبر کنید...