عروس و داماد هم قد و گل بغل سر

پرسش : من و همسرم هم قد هستیم. به نظر شما چه تاجی انتخاب کنم؟

لطفا کمی صبر کنید...