عصبانیت نامزدم ازدواجمان را تهدید می کند

پرسش: من 24 سال سن دارد. 7 ماه است عقد کردم. شوهرم مشهدی و خودم کرمانی هستم. در این مدت متوجه شدم که او خیلی سریع عصبانی میشود و نظراتمان درباره بسیاری از موارد باهم متفاوت است. در بعضی موارد سعی کردیم خودمان را به همدیگر نزدیک کنیم ولی بعضی اوقات هم نشده و این موضوعات من را خیلی ناراحت و درگیر کرده است. می ترسم این روال برای همیشه باقی بماند. لطفا من را راهنمایی کنیند که چگونه میتوانم عصبانیت شوهرم را کنترل کنم؟ مواردی که با هم هنوز به توافق نرسیدیم ممکنه است مشکلی برایمان ایجاد کند؟
پاسخ

پاسخ: تلاش برای نزدیک شدن به همدیگر و آشنا شدن با نگرش های یکدیگر و یافتن قلق های همدیگر از تکالیف هر فردی در زندگی زناشویی است و غالبأ در 7 ماه اتفاق نمی افتد تلاش تان را ادامه دهید و سعی کنید روش های ارتباطی موثر را پیدا کنید. اما اگر شوهرتان واقعأ سریع عصبانی می شوند باید اقدامی سریع صورت گیرد زیرا از عوامل اصلی آشفتگی ارتباطی است البته شما عصبانیت ایشان را کنترل نمی کنید این وظیفه ایشان نسبت به خود و رابطه است.
تا ایشان دیده نشوند؛ چه باید کرد را نمی توان گفت. زیرا خشم ازعوامل بسیار مختلفی تشکیل می شود و روش های کاهش خشم با توجه به یافتن علت یا علل بوجود آمدن آنها تنظیم می شود البته باز هم تأکید می کنم اگر این برداشت شما ناشی از حساس بودن خود شما نباشد.

لطفا کمی صبر کنید...