عصبانیت نامزدم ازدواجمان را تهدید می کند

پرسش: من 24 سال سن دارد. 7 ماه است عقد کردم. شوهرم مشهدی و خودم کرمانی هستم. در این مدت متوجه شدم که او خیلی سریع عصبانی میشود و نظراتمان درباره بسیاری از موارد باهم متفاوت است. در بعضی موارد سعی کردیم خودمان را به همدیگر نزدیک کنیم ولی بعضی اوقات هم نشده و این موضوعات من را خیلی ناراحت و درگیر کرده است. می ترسم این روال برای همیشه باقی بماند. لطفا من را راهنمایی کنیند که چگونه میتوانم عصبانیت شوهرم را کنترل کنم؟ مواردی که با هم هنوز به توافق نرسیدیم ممکنه است مشکلی برایمان ایجاد کند؟

لطفا کمی صبر کنید...