عند المطالبه و عند الاستطاعه در مهریه

پرسش: تفاوت عند المطالبه و عند الاستطاعه در مهریه چیست؟
پاسخ

پاسخ : در پاسخ به سوال طرح شده، توجه شما به دو نکته جلب می شود:
1. عندالمطالبه یعنی فوری و به محض مطالبه باید پرداخت شود؛ عندالاستطاعه یعنی پرداخت منوط به داشتن استطاعت مالی است.
2. وقتی پرداخت به صورت عندالمطالبه باشد، بدهکار برای مهلت خواستن یا درخواست پرداخت به صورت اقساطی باید نداری(اعسار) خود را ثابت کند اما اگر پرداخت به قید عندالاستطاعه باشد، اصل بر نداری بدهکار است و طلبکار باید استطاعت داشتن بدهکار را ثابت کند.

برای عروسی لوکس، شاد و دورهمی می تونی این لیست رو ببینی.

لطفا کمی صبر کنید...