برای داشتن یک آرایش روزانه ، یعنی آرایش ملایم ، بدون زرق و برق زیاد حتما این ویدئو رو ببنید. آرایشی که در عین سادگی ،کامل و اصلا تو ذوق زننده نیست .