با دیدن این ویدیو یک طراحی بسیار ساده و در عین حال جذاب و مات رو روی ناخن هاتون داشته باشید