برای داشتن یک آرایش زیبا و جذاب حتما نباید آرایش غلیظ و پررنگی داشته باشید با یک آرایش طبیعی هم میتونید جذاب و زیبا باشید . در این فیلم کامل ترین روش آرایش صورت ساده را یاد میگیرید .