اگر ابروهای خیلی کم پشت و باریکی دارید و ازشون ناراضی اید حتما این ویدیو رو ببینید تا بتونید ابروهاتونو به هرشکلی که دوس دارید دربیارید.