در طول این کلیپ یک خودرو خوشگل برای عروس خانوم طرحی و ساخته می شود ....دیدنش خالی از لطف نیست.

 

###