برای مهمونی هفته می خواید آماده بشید اما نمیخواید مثل همیشه به نظر بیاید و میخواید این دفعه یه آرایش دودی مات خوشگل و جدید داشته باشید حتما این ویدیو رو ببینید تا بتونید زیباتر به مهمونی برید.