قدتان از شوهرتان بلندتر است؟

پرسش : قد من بلندتر از شوهرمه. نمیخوام توی عکسا من بلندتر باشم. چه روشی پیشنهاد میکنین؟

لطفا کمی صبر کنید...