بدون شک مشاوره قبل از ازدواج بسیاری از زوجین نسبت به یکدیگر و زندگی مشترک آگاه میکند. اما چند نکته مهم هست که باید درباره مشاوره پیش از ازدواج بدانید.

در مشاوره پیش از ازدواج معمولاً هر دو نفر به همراه هم به مشاور خانواده مراجعه می کنند. در عرف روان شناسی به این نوع از مشاوره زوج درمانی گفته می شود. درباره مشاوره پیش از ازدواج نکات مهم بسیاری وجود دارند که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

متخصص بودن مشاور

اولین نکته این است که هر دو نامزد بدانند به یک متخصص مراجعه می کنند. در درجه اول مشاوران خانواده و خانواده درمانگرها متخصص زوج درمانی هستند. در درجه بعدی روان شناس های بالینی و روان پزشک ها می توانند به شما کمک کنند. یادتان باشد اول از تخصص این افراد مطمئن شوید. این افراد حتما باید درجه کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های روان شناسی یا مشاوره داشته باشند و نام شان در لیست افراد دارای صلاحیت در سایت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ثبت شده باشد.

مشاوره یک نفره

نکته دوم این است که مشاوره در صورتی موثرتر است که هر دو فرد حضور داشته باشند. معمولا آقایان از رفتن به این جلسات امتناع می کنند. در این صورت بهتر است خانم ها ابتدا جلسه اول را به تنهایی بروند و با مشورت مشاور نامزدشان را راضی کنند به این جلسه بیایند.

انتظار از مشاوره

سومین نکته انتظارات از مشاور است. هیچ مشاور خوبی به شما نمی گوید آیا باید با هم ازدواج کنید یا نه. یادتان باشد اگر چنین تصمیمی را مشاور به تنهایی گرفت متأسفانه به مشاور بدی مراجعه کرده اید. یکی از اصول مشاوره این است که تصمیم های مهم زندگی را باید برعهده خود مراجعان گذاشت. مشاور در واقع همه راه های پیش رو را برای شما روشن می کند و در نهایت خود شما هستید که باید تصمیم بگیرید. بسیاری از این مشاوران تست های شخصیتی روی شما اجرا می کنند. در برابر این تست ها صادقانه برخورد کنید. ضمن این که معمولاً مشاوران در یک جلسه سه فرم دیدار با شما را اجرا می کنند؛ یک بار شما، یک بار نامزدتان و یکبار هر دو. به مشاورتان اعتماد کنید و بدانید هر دو شما به یک اندازه مراجع او هستید و توطئه ای در حال انجام نیست.

 پیشگیری میکنید

مهم ترین نکته این است که قبل از این که مشکلی پیش بیاید به مشاور مراجعه کنید. شما با این کارتان بازعمل می کنید و دوره نامزدی را یک دوره امتحانی در نظر می گیرید. مشاوره در واقع کاری پیشگیرانه است که ازدواج نامناسبی صورت نگیرد یا ازدواجی خوب و با اطمینان بیشتری صورت بگیرد. البته تصمیم با شماست.

در جلسات زوج درمانی چه اتفاقی می افتد؟ آیا شما پیش از ازدواج چنین مشاوره ای میگیرید؟