ماه عسل در شهر استانبول

پرسش : برای ماه عسل قصد داریم بریم استانبول. کجاها رو بگردیم خوبه؟ چه غذاهایی رو پیشنهاد میدید حتما امتحان کنیم؟

لطفا کمی صبر کنید...