صورتجلسه بله برون را چه طور باید نوشت؟

متن برای جلسه بله برون و دفتر بله برون رو چه جوری باید تهیه کرد؟

همین حالا قیمت منو تالار رو درخواست کن و برای بازدید تالار دلخواهت هماهنگ کن.

لطفا کمی صبر کنید...