چقد درآمد دارین و هزینه ماهیانه تون چقد میشه

لطفا کمی صبر کنید...