امسال چه مدل تاجی مد است؟

پرسش : دختری 23 ساله هستم که حدود دو ماه دیگر بیشتر به جشن عروسی ام باقی نمانده است، این روزها حسابی درگیر تدارکات لازم جشن عروسی ام هستم. من دوست دارم عروس مدرن و مطابق با مدی باشم، امسال چه تاجی برای عروس مد است؟
پاسخ

پاسخ: مد تاج عروس مدام در حال تغییر است و گاهی حتی هر ماه یک مدل جدید مد می شود. واقعیت این است که مد هر ماه را خود طراح تعیین می کند اما با توجه به زمان جشن عروسی شما بهتر است از تاج خوابیده یا ظریف استفاده کنید.

لطفا کمی صبر کنید...