اگر کسی عروسیش رو فیلمبرداری نکنه پشیمون میشه؟

لطفا کمی صبر کنید...