نمی توانم مادرشوهرم را تحمل کنم

پرسش: سلام من خانمی 24 ساله هستم و 1 ساله ازدواج کرده ام. رو مادرشوهرم خیلی حساسم، کوچکترین حرفش منو ناراحت میکنه و بعد میشه دلیل یه مشاجره بین منو همسرم. با اینکه مادر شوهرم خیلی جاها مهربونی میکنه و انواع کادوها رو بهم میده اما کافیه فقط یه بار گیر بده به همسرم که چرا زیرپیرهنی پوشیدی یا چرا سیبیلاتو زدی. دیگه من ازش متنفر میشم. باور نداره که پسرش دیگه بچه نیست 30 سالشه زشته تازه میخواد تربیتش کنه. چیکار کنم خیلی از دست مادرشوهرم ناراحت میشم. منو همسرم کوچکترین مشکلی با هم نداریم. عاشق همیم. اما کافیه بگم مامانت... دیگه میشه دعوا و گریه. لطفا منو راهنمایی کنین.

لطفا کمی صبر کنید...