همسرم تمایل به سکس با من ندارد

چرا همسرم تمایل ندارد با من سکس کند؟ما دوماه ازدواج کردیم پای زن دیگه ای میوه
پاسخ

درود

عدم تمایل همسر به رابطه جنسی علت های زیادی می تواند داشته باشد.

ساده انگاری، یا شاید بدبینی ست که فکر کنیم اگر میل جنسی به همسر نیست، حتما پای کسی دیگر در میان است.

شما نیازمند مشاوره هستید.

همین حالا قیمت منو تالار رو درخواست کن و برای بازدید تالار دلخواهت هماهنگ کن.

لطفا کمی صبر کنید...