همسرم سرد شده در دوران عقد

من عقدهستم همسرم سرد شده ازرابطه جنسی چکارکنم بنظرتون
پاسخ

فکر می کنید شما یک خط می نویسید همسرم سرد شده و من هم یک ورد جادویی به شما یاد می دهم و از فردا مشکل حل می شود؟ کاهش میل جنسی در خانم ها و در آقایان مشکلی پیچیده است و علت های مختلف روانی یا جسمی می تواند داشته باشد. اگر واقعا همسر شما میل جنسی اش نسبت به شما کم شده، اول خود او باید به فکر حل مشکل باشد، نه شما. با هم صمیمانه صحبت کنید و همراه هم مراجعه کنید به سکس تراپیست.

لطفا کمی صبر کنید...