پنهان کردن مسائل خانواده زوجین از همدیگر

ایا زن شوهر مساعل مربوط به خانوادهاشون ازهم پنهان کنن
پاسخ

سلام تا این مسائل چی باشه و علت پنهان کردن چی باشه؟ خیلی کلی پرسیدید نمی شه پاسخ دقیقی داد موفق باشید

لطفا کمی صبر کنید...