Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics

چه سوال هایی در دوره آشنایی بپرسیم؟

پرسش: خواستگاری دارم که شرایط مالی خوبی دارد اما ظاهرش سنتی هستش من قبلا یک نامزدی ناموفق داشتم که قیافه پسر رو دوست نداشتم به اجبار خانواده نامزد کردم اما علی رغم قیافه اخلاق این فرد هم بسیار بد از آب دراومدحالا چشم من از اونجا ترسیده حالا نمی دونم چیکار کنم نمی خوام هم عجله ای ردش کنم قراره یک چند جلسه با این آقا بریم بیرون برای آشنایی فقط نمیدونم چه سوالاتی ازش بکنم میشه یک لیست از سوالهای مهم که بشه فهمید چه جوره اخلاقش رو بهم بگین؟ سوالهای اولیه که در مورد حقوق و مذهب و اینا نه اینکه شخصیتش چه جوریه خیلی ممنون.
پاسخ

پاسخ : شما باید ببینید در حوزه شخصیتی (عصبی بودن، اضطرابی بودن، برون گرا یا درون گرا بودن، معاشرتی بودن، اعتماد کردن به دیگران، وظیفه شناسی و احساس مسئولیت، نظم و انضباط و ...) چگونه است بعد در مورد اعتقادات مذهبی او( خواندن نماز و روزه و اعتقادات دیگر مذهبی) سوال می کنید. باورهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی او را می سنجید، نگاه او به ماهواره، حجاب، ارتباط زن و مرد و ... را می سنجید، مسایل اقتصادی وی را از نظر طبقه اقتصادی خانواده، مدل پول خرج کردن، سبک پس انداز کردن و ... بررسی می کنید. رابطه او با اعضای خانواده خودش، پدر و مادر و برادرها و رابطه شان با هم، تفکر حاکمیت در خانه، رابطه با نامحرم و سطح روابط با خانمها در فامیل طرف مقابل، روابط فامیلی و رعایت حجاب یا پوشش در فامیل، اداب و رسوم و در نهایت هم مسایل جنسی مورد بررسی قرار می گیرد.

برای عروسی لوکس، شاد و دورهمی می تونی این لیست رو ببینی.

لطفا کمی صبر کنید...