چه مهریه ای بهتر است در سند ازدواج قید شود؟

پرسش : با آقایی آشنا شدم و ایشان به خواستگاری من آمدند. موضوع بحث اینکه پدرم 135 عدد سکه تمام بهار آزادی و 6 دانگ خانه در تهران برای مهریه در نظر گرفتند و پدر ایشان با 3دانگ و خود ایشان با4دانگ موافقت کردند.آخرین جلسه خواستگاری واقعا برای من ناخوشایند بود. دقیقا مثل بنگاه معاملاتی شده بود و در نهایت سر 4دانگ توافق شد و موضوعی مطرح شد. با توجه به اینکه ایشان پایگاه اقتصادی قوی دارند و از خودشان منزلی ندارند و پدرشان حامی ایشان است. پدر ایشون فرمودند که اینطور نوشته شود که: به شرط استطاعت مالی، اگر ایشان منزلی تهیه کردند، در زمان سند زدن 4 دانگ به نام شما می کنند و ابهامی ایجاد شد که محضر ملکی که وجود خارجی ندارد را در سند ازدواج ثبت نمی کنند. مبحث بعدی اینکه بحث عندالاستطاعه بودن یا عند المطالبه بودن است که کدام در سند ازدواج قید شود که عقد از نظر شرعی و قانونی باطل نگردد.
پاسخ

پاسخ : در پاسخ به سوال طرح شده، توجه شما را به چند نکته جلب می کنم:
1. تعهد امری در آینده به شرط اینکه این تعهد مجهول نباشد، از نظر قانونی بلامانع است. بنابراین آقای داماد در ضمن عقد نکاح میتواندتعهد کند که ظرف مدت مشخصی(مثلا ظرف 5 سال یا 10 سال از زمان عقد)، یک واحد آپارتمان، با متراژ مشخص(مثلا 100 متر مربع)، با شرایط مشخص(مثلا نوساز یا تک واحدی یا غیره) در محله فلان خریداری و نسبت به انتقال 4 دانگ از 6 دانگ آن به نام همسر خود اقدام کند.
2. قید عندالاستطاعه و عندالمطالبه هر دو از نظر قانونی منعی نداشته و در دفاتر ازدواج و طلاق، این قیود با توافق دو طرف ثبت میشود. از نظر قانونی، تفاوت عندالاستطاعه و عندالمطالبه در این است که عندالاستطاعه به شرط اثبات دارایی مرد است ولی عندالمطالبه به محض مطالبه زوجه بدون در نظر گرفتن میزان دارایی مرد است!
3. برای اطمینان بیشتر میتوانید از پدر زوج بخواهید که مهریه را ضمانت کنند تا در صورتیکه زوج از انجام آن امتناع کرد، مهریه از پدر وی قابل مطالبه باشد.

همین حالا از بهترین آتلیه های عروس تهران درخواست قیمت کن.

لطفا کمی صبر کنید...