چه مواد خوراکی پوست را شاداب می کند؟

پرسش : برای اینکه روز عروسی پوست شاداب داشته باشم چی بخورم؟

لطفا کمی صبر کنید...