چه کسایی روز خواستگاریتون ساز مخالف میزدن؟

لطفا کمی صبر کنید...