کیست تخمدان با سپتا نازک حلقوی

کیست تخمدان با سپتا نازک حلقوی سمت راست تخمدان دارم.راهکار درمان
پاسخ

سلام

تحت نظر باشید

از فعالیت و ورزش پرهیز نمایید.

اگر پزشک معالج صلاح بدانند بررسی های ازمایشگاهی انجام میشود سونوگرافی کنترل را دوماه بعد حتما انجام دهید.

همین حالا قیمت منو تالار رو درخواست کن و برای بازدید تالار دلخواهت هماهنگ کن.

مطالب زیر در همین زمینه را بخوانید:

کیست با جدار ضخیم و مولتی سپتا
کیست فاقد سپتا
لطفا کمی صبر کنید...