28 عکس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس پفی ؟ لباس عروس پرنسسی ؟ لباس عروس کوتاه؟ یا لباس عروس دکلته ؟ انتخاب شما کدام لباس عروس بود؟ فکر میکردین لباس عروس سفید بهتره یا رنگی؟ به نظرشما کدام یک از لباس عروس های جشنواره چهلم شیک ترین و زیباترین "لباس عروس" بودند؟

300 نفر از شرکت کنندگان با ارسال عکس لباس های عروس با مدل های پفی، پرنسسی، کوتاه، گیپور، دکلته و در این مسابقه شر کت کردند.

تحلیل کارشناسان نوعروس :

کارشناسان نوعروس با بررسی لباس های برگزیده بخش اصلی که با آرا مکتسبه شما کاربران سایت انتخاب شده بودند، این نکات را در خصوص ذوق و سلیقه عروس های خانم های ایرانی در مورد لباس های عروسی شان استنتاج کردند:

-
لباس های عروس با بالاتنه کارشده و دامن های پفی هنوز هم بیشترین اقبال را در بین مدل های "لباس عروس " نوعروسان ایرانی دارد. دلیل آن را نیز میتوان بی شباهت بودن این مدل لباس به سایر لباس های موجود برای میهمانی و لباس شب دانست و هم چنین حساسیتی که دختر خانم های ایرانی برای شب عروسی شان قائلند که میخواهند با پوشیدن لباس عروس کاملا متفاوت باشند . حتا به عبارتی،عروس خانم های ایرانی این مدل لباس عروس را شیک ترین نوع لباس عروسی میدانند.


-
آرا کسب شده نشان میدهد که ترکیبی از لباس های عروس ترکی ، اروپایی و حتا عربی بیشترین کاربرد را در لباس های عروس ایرانی و داخلی دارد . در واقع تلفیقی از پرکاری لباس های عروس عربی ، باز بودن لباس های عروس ترکی و سادگی لباس های عروس اروپایی آن لباسی را میسازد که مورد پسند و سلیقه عروس های ایرانی است. با مقایسه لباس عروس برگزیدگان جشنواره میتوان به شباهت میان لباس برندگان و لباس های موجود در اینترنت و سایت های تخصصی لباس عروس پی برد.


-
در عکس های برگزیدگان  جشنواره یک قاعده کلاسیک وجود دارد؛ عکس های ارسالی لباس عروس همه شرکت کنندگان سفید است. انتخاب لباس عروس سفید با دامن پفی به جای لباس عروس کوتاه و یا رنگی عمومیت استفاده از رنگ سفید در بین شرکت کنندگان را نشان میدهد.


-
در بین عکس لباس  های عروس  ، پارچه های دانتل و گیپور بیشترین کاربرد را در لباس های عروس داشت. دلیل آن رامیتوان تاثیر پذیری ازمدلهای لباس عروس به روز اروپایی در استفاده از این جنس پارچه برای دوخت لباس عروس دانتل و لباس عروس گیپور دانست.

- کم کار بودن نسبی لباس عروس برگزیدگان جشنواره چهلم نوعروس، از لحاظ استفاده از سنگ ، منجوق دوزی در لباس های عروس حکایت از تمایل عمومی شرکت کنندگان به سادگی و شیکی در بازار این روزهای لباس عروس است.لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لباس عروس های منتخب جشنواره نوعروس

لطفا کمی صبر کنید...