از بین بردن جای جوش در سه ماه

پرسش: من سالها بود که جوش میزدم و الان که تقریبا کم شده جای جوش ها باقی مانده اند. عروسیم 3 ماه دیگر است آیا درمانی برای از بین بردن جای جوش هایم آن هم در این زمان کوتاه وجود دارد؟
پاسخ

پاسخ: بله، در مدت سه ماه میتوان از ٢-٣ جلسه لیزرهای بی خطر و غیر زخمی کننده مثل  IPL یا PDL با فاصله ٢-٤ هفته یکبار برای کمک به رفع قرمزی و جای جوش بهره گرفت. دو سه جلسه میکرودرم و پاکسازی در ماه آخر به لطافت پوست شما کمک می کند. می توانید از این اقدامات، در کنار داروهای موضعی پوست تان برای بهبودی سریع تر و از بین بردن جای جوش ها استفاده کنید. 

لطفا کمی صبر کنید...