به نظرتون مهریه چی باشه بهتره؟ مهریه خودتون چی بود؟

همین حالا قیمت منو تالار رو درخواست کن و برای بازدید تالار دلخواهت هماهنگ کن.