ترک خودارضایی بعد از سی سال سن

هر روز خود ارضایی را انجام میدهم با سی سال سن چیکار کنم ترک گردد؟
پاسخ

سلام

شما به نیاز جنسی تان پاسخ می دهید و این اتفاق عجیب و غریبی نیست. اگر این راه را نمی پسندید، راه های دیگر را امتحان کنید.

اما اینکه فکر کنید این یک اعتیاد است و باید ترک کنید، من دلیلی بر این نمی بینم.

برخلاف تصورات رایج، خودارضایی یک رفتار نرمال است.

اگر هم می خواهید گناه نکنید، من از شما می پرسم: اگر بخواهید دیگر غیبت نکنید یا دروغ نگویید، چه می کنید؟

برای عروسی لوکس، شاد و دورهمی می تونی این لیست رو ببینی.

لطفا کمی صبر کنید...