چگونه در کشور دیگر میتوانم درخواست طلاق کنم؟

پرسش: چند سال است که با همسرم در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنیم. در این مدت تنها خانواده من از نظر مالی ما را تامین میکردند(به عنوان قرض به ما میدادند) و مبلغ مورد نیاز را به حساب بانکی من واریز مینمودند. اخیرا متوجه شدم که شوهرم دو سال قبل پیام های خارج از عرف ازدواج به تعدادی خانم که ساکن اروپا هستند میفرستاده و خواهان ایجاد رابطه با آنها بوده که این پیامها را به عنوان مدرک ثبت کردم. سوالم از شما این است که آیا میتوانم به استناد اینکه شوهرم توانایی تامین معاش خانواده را ندارد و هم به دلیل اینکه روابطی خارج از عرف داشته درخواست طلاق، قسمی از مهریه و بازپرداخت قرضی را که والدینم به عنوان قرض به شوهرم میدادند بدهم؟ آیا بهتر است که از ایران اقدام کنم یا از طریق سفارت درخواست بدهم؟

همین حالا قیمت منو تالار رو درخواست کن و برای بازدید تالار دلخواهت هماهنگ کن.

لطفا کمی صبر کنید...