11 سال اختلاف سنی برای ازدواج

نظرتون درمورد ۱۱سال اختلاف سنی چیه خوبه یا بد
پاسخ

سلام

اختلاف سنی یعنی چه؟

کی بالاتر از کی؟ مرد یا زن؟

در مساله هایی مثل این، دنبال فرمول های ریاضی نگردید. هیچ قاعده ای وجود ندارد.

مشاوره ازدواج به شما کمک می کند، نه سوالاتی مثل این، که به استفتا شبیه است.

لطفا کمی صبر کنید...