شانس ازدواج بعد از آشنایی یا نامزدی

چند درصد ارتباط آشنایی یا همان نامزدی به ازدواج ختم میشود؟
پاسخ

درود

چه سوال عجیبی.

فقط این را می توانم بگویم که هرگز فکر نکنید اگر وارد دوره نامزدی شدید، حتما باید به ازدواج ختم شود.

برای همین می گوییم که جشن نامزدی، مراسم بیخود و بی جهتی است. نامزدی دوره شناخت است و باید با حداقل تشریفات.

با کمترین سروصدا انجام شود که اگر زوج به این نتیجه رسیدند که برای هم مناسب نیستند، جدایی با حداقل هزینه صورت گیرد.

همراه شما در کلینیک نوعروس هستیم. سوالهای بعدی تان را بپرسید.اما قدری کاملتر.

برای عروسی لوکس، شاد و دورهمی می تونی این لیست رو ببینی.

لطفا کمی صبر کنید...